Skip to content

На колко е равна една астрономическа единица?

Много често, когато четем за космически обекти в Слънчевата система срещаме понятието астрономическа единица. На латиница се бележи с AU (Astronomical Unit).

Астрономическата единица се равнява на разстоянието от Земята до Слънцето, което е 149,597,871 километра.

Къде се използва астрономическа единица?

Тя се използва за измерване на сравнително близки разстояния в Космоса. Най-често се използва за измерване на разстояние в Слънчевата система. За по-дълги разстояния се използва единицата светлинна година.

Причината да използваме астрономическата единица за измерване на разстояние в Слънчевата система е проста. Това е защото дава по-ясно представа за отдалечеността на дадени космически обекти, спрямо разстоянието между Земята и Слънцето. Например, ако имаме обект, който е отдалечен с 5 AU от Слънцето, значи той се намира 5 пъти по-далеч от Слънцето спрямо Земята.