Skip to content

Ефектът на погледа отгоре

Ефектът на погледа отгоре представлява трансформация в морала на човека, както и на гледната точка на планетата, човечеството и обществото. Този ефект се наблюдава при астронавти или космонавти, завръщащи се от космически мисии. Най-често обаче се среща при астронавти, които са имали възможността да погледнат Земята от Космоса. Може да прочетете за разликата между астронавти и космонавти тук.

Тогава можем да кажем, че човек се осъздава, защото разбира взаимодействието между всички живи организми. Забелязва се и подновяване на чувството за отговорност и опазване на околната среда. Понятието “Ефектът на погледа отгоре” е измислено през 1987г. от Франк Уайт, който е написал книга на същата тема.

“Отидохме на луната като техници и се върнахме като човеколюбци.”

– Едгар Митчел

Разочероващо е, че за да се осъзнаем като личности в днешно време, трябва да пътуваме десетки хиляди километра в Космоса. Ефекта на погледа отгоре прави космонавтите по-активни в обществото. Доста често се случва да говорят против политици, които не зачитат взаимодействието между всички живи организми. Говорят против и хора, които “продават Земята ни за печалба”, разваляйки я за бъдещите поколения.

Тези астронавти събират множество последователи, така не е нужно всички да са погледнали Земята от космоса, за да се осъзнаят, а само един и другите да го последват.