Skip to content

Какви закони има в Космоса?

Вече знаем, че различни държави имат различни закони. Космосът не принадлежи на никоя държава, то въпросът е, какви закони има в Космоса? За да отговорим на този въпрос, първо трябва да уточним от коя височина започва Космоса. Поради несъгласие между държавите, тази височина е неясна. Всички държави се съгласяват, че височината, от която започва Космоса се намира между 30км. и 160км. От тази височина и нагоре, суверинитета на държавата спира.

На Земята, когато излезеш от една държава и навлезеш в друга, спазваш законите на държавата, в която си емигрирал. Когато се намираш над височината, над която държавите са се съгласили, че започва космоса, ничия държава няма суверенитет, тоест няма закони.

За да се избегне анархия, ако престъпление е извършено в космоса, то астронавта или космонавта ще бъдат съдени, според нациалността на космическата сонда, в която се намират. Също като лодките и корабите, космическите кораби са смятани за разширение на държавата им по произход. Законите в открито море, където нито една държава няма суверинитет са същите като законите в космоса.

Тук обаче не е разкрита цялата картинка, астронавтите могат да не бъдат на космическа сонда, но и на космически тела. По договор от 1967г. никоя държава не може да упражнява суверенинитет над космически обекти. Ако дадено престъпление е извършено на луната например, то астронавта ще бъде съден според законите на дъжавата по произход. В космоса спазваш законите на собствената си държава. Това означава, че легално астронавт от България може да консумира алкохол, ако има навършени 18 години, но астронавт от САЩ не може. Тези правила важат също и за астронавтите на Международната Космическа Станция.

1.
Недостатъците на законите в космоса

Само 536 астронавти са били в космоса и точно тези хора са много добре тренирани, прекарвайки повечето от живота си в подготовки, за да имат тази професия. Малко е вероятно, че такива хора биха извършили престъпление, защото това би означавало, че те повече няма да летят и ще загубят кариерата си. С развитието на пътнически космически полети, благодарение на SpaceX, след време ще е възможно обикновени хора да пътуват в космоса. Задължително е днес да измислим закони в космоса, за да не е проблем утре.