Skip to content

Какво е планета?

В Космоса има много тела, сред които са звезди, черни дупки и тн. Едно сред тях е планета, какво прави едно тяло планета?

За да отговорим на въпроса “Какво е планета?”, ние трябва да знаем какви са характеристиките на една планета. Тя трябва да:

  1. има достатъчно маса, за да придобие формата на сфера, по влиянието на собствената си гравитация
  2. да обикаля около звезда
  3. не бива да произвежда енергия чрез термоядрени реакции (характерни за звездите)
  4. нейната орбита не бива да бъде зависима от тези на други планети

Това е лесно да си го представим с казус. Ако Земята изведнъж изчезне, то токава орбитата на Луната ще се промени коренно, защото няма собствена орбита, а следва земната. Ето заради това и още няколко причини Луната НЕ е планета.

От друга страна ако Земята изчезне, то орбитите на другите планети в Слънчевата система не биха се промелини, защото техните орбити не са зависими от Земята, а от Слънцето.