Skip to content

Колко луни има планетата Марс?

Планетата Марс има 2 луни. Тя е единствената земеподобна планета, която има 2 естествени спътника. Именно тези спътници на Марс са Фобос и Деймос.

Открити са през 1877г. от американски астроном Асаф Хал. В превод от древногръцки Фобос означава страх, а Деймос означава ужас. Първо е открит Деймос, на 12 Август, а Фобос на 18 Август.

1.
Произход

Смята се, че спътниците на Марс са прихванати астероиди. Преди милиони години, когато астероиди са преминавали през орбитата на Марс, под въздействието на гравитацията на планетата, те започват да я обикалят. Тази теория обаче не е подкрепена от всички учени, но повечето се съгласяват, че това е произхода на луните.

Любопитен факт за луните на Марс е, че те не винаги придружават планетата в космическото ѝ пътешествие. След милиони години под въздействието на самата гравитация, която ги е привлякла, Фобос бавно ще падне към повърхността на Марс и ще се разбие.

Гледайки кратерите по повърхността на Марс, ние можем да предположим, че в миналото е имал още луни, но те също са се разбили в планетата.

2.
Размер и маса

Фобос е по-голям и по-масивен от Деймос. Именно ако погледнем Фобос от екватора на Марс, той би изглеждал 3 пъти по-малък от нашата Луна в небето. Той всъщност е около 100 пъти по-малък от Луната, но се намира много близо до повърхността на Марс, така той изглежда по-голям, когато се наблюдава от повърхността.

Луната Фобос също се намира едва на 9377км. от Марс. Това е дори по-малко от диаметъра на нашата планета. Деймос, от друга страна, се намира на 23 460км. от повърхността на Марс. Между това разстояние могат грубо да се поберат 2 планети като Земята.

За 7 часа и 39 минути Фобос прави пълна обиколка около Марс, което означава, че може да се наблюдава изгрев и залез на спътника няколко пъти в едно денонощие. Деймос обикаля около Марс за 30 часа и 21 минути.

Разстояние между Марс и неговите луни.