Skip to content

Коя е най-голямата звезда?

Слънцето сравнено със Земята е гигант, но в сравнение с най-голямата звезда, Слънцето не е нищо повече от прашинка в космоса. Звездата ни е от спектрален клас G, което се смята за обикновенна звезда. Спектралният клас класифицира звездите според техният цвят. Цветът от друга страна се определя от температурата на звездата.

Най-горещите звезди имат син до синьо-бял цвят, а най-студените са с червен цвят. Хората са изградили грешна представа за цветовете за топло и студено. Синият пламък е по-горещ от червеният. Пример за това можем да сравним пламък на свещ и този на горелка. Свещта има червен пламък, но това е нищо пред този на горелката.

1.
Спектрални класове на звездите

Звездите със син пламък са от клас O и B. Те са последвани от по-ниските класове A и F, които характеризират звезди с бял пламък. На клас G стои Слънцето, както и повечето звезди, това е всяка средностатистическа звезда. Цветът им е бял, но започва да се наблюдава и жълт оттенък, което е знак за по-ниска температура на повърхността. Звездите от класа K и M оранжево-червени, дори понякога само червени. Това е защото температурата на повърхността им е много ниска.

2.
От кой клас е най-голямата звезда?

Когато един обект има по-висока температура на горене, за да се поддържа неговата температура се изисква повече енергия. Докато сините звезди от клас O и B са едни от най-горещите, те бързо ще изразходят енергията си и ще експлодират в супернова. Червените звезди от друга страна могат да съществуват милиарди години защото горят по-бавно. Смята се, че след милиарди години, в Космоса ще има само червени звезди, защото всички други ще са изчезнали.

3.
Червен гигант

Това е фаза от развитието на повечето звезди от клас G. В следствие на нарушаване на баланса на елементите във звездата, тя се разширява до 256 пъти. Това ще се случи и на нашето Слънце след 5,4 милиарда години и най-вероятно то ще погълне Земята. Повече за това можете да прочетете тук.

Най-голямата звезда открита до момента се смята, че е червен гигант, наричана още и червен супергигант. Звездата носи името Stephenson 2-18. Нейният радиус е 2150 пъти по-голям от този на нашето Слънце. Това е 10 пъти разстоянието от Земята до Слънцето. Ако тази звезда бе поставена на мястото на Слънцето, тя би задминала орбитата на Сатурн. Това е планета, която е толкова отдалечена от Слънцето, че го обикаля напълно за 30 години.