Skip to content

Планети в Слънчевата система

Кои космически тела се считат за планети?

Планетата е тяло в космоса, с достатъчно маса, за да придобие кълбовидна форма под действеието на собствената си гравитация. Най-често тя обикаля звезда, но не задължително. С развитието на технологиите сме открили планети, които нямат звезда и пътуват свободно из космоса. Те са трудни за откриване, защото планетите не излъчват светлина, от нашата гледна точка те се сливат с тъмният Космос.

В нашата Слънчева система се намират 8 планети. Основните планети са разделени на “скалисти” – изградени от скали и метали, и “газови гиганти” – съставени от водород и хелий. Намерени са обекти, които в Слънчевата система, които не отговарят на нито един от двата раздели. Те се намират в астероидният пояс, разположен между Марс и Юпитер, както и обекти по-далечни от Слънцето спрямо Нептун, наричани транснептунови обекти. За още 5 космически тела се смята, че могат да бъдат наречени планети, защото са достатъчно масивни, за да имат вид на сфера. Един сред тях е и Плутон, до тогава деветата планета, която през 2006г. спира да бъде смятана за планета и е добавена към нова категория “планети джуджета” поради откритието на много подобни космически тела.

Разстоянията в Слънчевата система се измерват с астрономическа единица (Astronomical Unit – AU), което е разстоянието от Земята до Слънцето.

1.
Меркурий

Меркурий е известна като планетата, която е най-близо до Слънцето и най-малката в Слънчевата система. Разстоянието до Слънцето е приблизително 0,4 AU (2/5 разстоянието от Земята то Слънцето). Тя наподобява повече на нашата Луна по лик, размер и маса. Масата на Меркурий е само 5,5% от масата на Земята. Прави пълна обиколка около Слънцето за 3 месеца и около оста си за 59 дена. Това означава, че годината на Меркурий е равна на 3 месеца, а денят на 59 земни дни. Любопитен факт е, че меркуриански ден и половина е равен на една меркурианска година. Атмосферата е минимална, като по-голямата част е създадена от калий и натрий. Меркурий няма спътници или пръстени. Има най-високата температурна амплитуда, през деня може да е до 220 °C, а през нощта до -100°C.

2.
Венера

Венера е известна още с прякора “Дяволската планета” и често сравнявана с Ада. Любопитен факт е, въпреки че е втората планета по близост до Слънцето, тя е най-гореща. Температурите на повърхността достигат до 250°C. Причината за това явление е съставът на атмосферата. Състои се от 96,5% въглероден диоксид, който създава парников ефект (топлината от Слънцето навлиза в атмосферата, но много трудно излиза от нея, което затопля повърхността) Точно заради това, тя е вторият най-ярък обект на нощното небе след Луната. Ако на Земята не ограничаваме отделянето на въглероден диоксид в космоса, това може да се случи и с нашата планета.

Венера е наричана и сестрата на Земята, защото са много подобни по размер, маса, гравитационно привличане и хидрологични процеси. Това означава, че на Венера също има “земетресения”, както и подземни континентални плочи. Масата ѝ е 80% от тази на Земята. Една година на Венера продължава 224 дни, а за да обиколи около оста си ѝ отнема 243 дни. Получава се така, че годината е по-къса от деня ѝ. На Венера не се намират спътници и пръстени.

3.
Земя

Земята е третата планета в Слънчевата система и е единствената планета, на която до момента се намира живот. Също така е единствената планета, на която се намира вода в течно състояние. 71% от повърхността на Земята е покрита с океани. Все още не знаем със сигурност от къде е дошла водата на земята. Предполага се, че е била пренесена от метеорити. Учените смятат, че водата е предпоставка за живот и търсят екзопланети (планети извън Слънчевата система), на които има вода в течно състояние. Това е с цел да се намери извънземен живот. Вече знаем за колко време Земята прави пълна обиколка около Слънцето и около оста си. Наскоро е открито обаче, че Земята забързва въртенето около оста си, повече за това може да прочетете тук.

В състава на Земната атмосферата преобладават кислород и азот. Луната е единственият естествен спътник. Преди милиони години, преди да е имало живот на Земята, подобие на планета (протопланета), която носи името Тея, се сблъсква със Земята. При сблъсъка, парченца от масата на Земята излитат в Космоса. В продължение на милиони години, под въздействието на тяхната гравитация, се образува Луната. Това означава, че Луната е изградена от Земна маса.

4.
Марс

Марс, наричана още и “Червената планета” е четвъртата подред планета от Слънчевата система. Намира се на 1,52 AU от Слънцето. Носи името на римският бог на войната – Марс. Има два естествени спътника, които представляват малки астероиди, които са попаднали в гравитационното поле на Марс. Техните имена са Фобос и Деймос, преведено от гръцки “страх” и “ужас”.

Повърхността на Марс е уникална. На нея се намират кратери, вулкани и пустини, полярни шапки. Именно тук се намира най-високият планински връх в Слънчевата система – връх Олимп с височината 27 000 м. В сравнение, Еверест е 8848 м. висок, почти три пъти по-малък. Масата на Марс е едва 10% от тази на Земята.

Открита е вода и се смята, че най-вероятно на Марс може да се открие друг живот. Планетата е изследвана от три космически апарата и има два марсохода на повърхността си. По данни от най-новият изпратен апарат “Curiosity” се смята, че повърхността е била покрита с вода преди милиони години. Това е било теория от десетилетия насам, защото ако погледнем повърхността на Марс, можем да видим релеф наподобяващ на пресушени реки и езера. В Слънчевата система Марс се изследва най-много именно заради потенциалното откритие на живот. Някой биха казали прекалено много, защото в момента знаем повече за релефа и географията на Луната и Марс, от колкото на нашата планета, най-вече дълбините на океаните.

5.
Юпитер

Юпитер е петата по отдалеченост планета от Слънцето и е първият подред газов гигант. Намира се на 5,2 AU от слънцето и го обикаля напълно за 12 години. Юпитер е най-голямата и най-масивната планета в Слънчевата система. Въпреки че основната ѝ маса са газове – водород и хелий, тя е 318 пъти по масивeн от Земята. Освен това е и 2,5 пъти по масивен от всички планети в Слънчевата система взети заедно. Около 1300 планети като Земята могат да се поберат в Юпитер. Забелязва се голямо червено петно, което всъщност е по-голямо от Земята и представлява антициклонална буря.

Планетата, макар и труднозабележим, има пръстен от основно прахови частици. Юпитер има изключително мощна магнитосфера, както и гравитационно привличане. Благодарение на силното гравитационно привличане, Юпитер отклонява хиляди астероиди, които са били насочени в посока към Земята.

Също като Марс, случайни астероиди са попаднали в орбитата на Юпитер и са станали естествени спътници. Открити са 79 луни, като най-голямата сред тях – Ганимед, е по-голяма от Меркурий. Друга известна луна е Европа, за нея се смята, че под твърдата обвивка лед на повърхността има 170 км. дълбок океан от течна вода. Тези две луни, както Йо и Калисто са наричани галилееви луни, открити от Галилео Галилей през 1610г.

Интересно за всички газови гиганти в Слънчевата система е това, че правят пълна обиколка около оста си за по-малко от един земен ден. Юпитер прави пълна обиколка около оста си за около 8 часа.

6.
Сатурн

Сатурн е шестата подред планета. Тя е газов гигант, втори по по големина след Юпитер. Сатурн е най-известна с пръстените си, които са съставени от лед и космически прах. Сатурн носи името на римския бог на земеделието – Сатурн. Намира се на 9,54 AU от Слънцето и прави пълна обиколка около него за приблизително 30 години. Също като Юпитер прави пълна обиколка около оста си за приблизително 8 часа. Скоростта на ветровете на Сатурн може да достигне до 1800 км/ч.

Открити са 62 спътници на Сатурн, сред които е Титан, най-голямата луна на Сатурн, също по-голяма от Меркурий, е известна като потенциално място за колонизация. Има теории за наличието на живот на Титан, поради значителната атмосфера, изградена от азот и метан. Докато всичко в космоса има кръговидна форма, на полюсите на Сатурн се открива почти перфектен шестоъгълник, причината е все още мистерия.

7.
Уран

Уран е седмата планета от Слънчевата система и е първата планета, която е открита с помощта на телескоп през 1781г. Намира се на 19,2 AU от Слънцето, прави пълна обиколка около него за 84 години. Планетата, също като Венера се върти около оста си в обратната посока спрямо другите планети в Слънчевата система. Отнема ѝ 15 часа, за да направи пълна обиколка около оста си. Кръстена е на гръцкия бог на небето – Уран. Принадлежи на подклас на газовите гиганти – ледени гиганти. Масата на ледените гиганти е по-малка и се отличават с по-високо съдържание на скали и лед. Температурата на Уран също не е благоприятна, като минималната температура е -224 °С. Тя е най-студената планета в Слънчевата система.

На Уран също се намират пръстени, но са трудно забележими. Открити са 27 естествени спътника, сред които най-големите са Миранда, Ариел, Умбриел, Титания и Оберон. Те са леденокаменни, съставени са основно от лед и скали. Любопитен факт за спътниците на Уран е, че всички спътници носят имена на герои от творби на Шекспир и Александър Поуп. Друг любопитен факт е, че наклона на оста на Уран е 97,8°, това означава, че “полюсите” на Уран биха били на екватора.

8.
Нептун

Нептун е осмата планета от Слънчевата система и е най-отдалечена от Слънцето. Носи името на римският бог на морето – Нептун. Открита е през 1846г. и е първата планета, която е открита чрез математически изчисления, а не от наблюдения с телескоп. Ненатурални промени в орбитата на Уран навеждат астронома Алексис Бувар до мисълта, че орбитата на Уран е подложена на гравитационни смущения от друга, неизвестна планета. Нептун заедно с Уран са част от ледените гиганти. Причината за наситеният цвят на планетата се смята, че е метанът в атмосферата, но същото количество метан е открито на Уран, смята се, че има други елементи, придаващи му цвета. Нептун има най-силните ветрове в Слънчевата система със скорост от 2100 км/ч.

Въпреки че е най-отдалечена от Слънцето, тя не е най-студена. Както вече казахме, Уран е най-студената планета. Температурата на Нептун достига до -218 °C, която е една от най-ниските в Слънчевата система. Нептун се намира на 30 AU от Слънцето, тоест 30 пъти по-далеч, от колкото е Земята. Прави една пълна обиколка около Слънцето за 164,8 години и около оста си за 16 часа. Нептун има 14 естествени спътника, сред които най-големият е Тритон, който бавно се придвижва към Нептун и ще бъде разкъсан и погълнат. Температурата на Тритон е -235 °C, най-ниската на спътник в Слънчевата система. Спътниците са именувани на други морски божества.

Планети джуджета

Планетите джуджета имат много общи характеристики на планетите, но основната разлика е, че те не са доминиращи в орбитите си. Техните орбити са определяни от по-масивни тела около тях. Поради тази причина Плутон спира да бъде класифицирана като планета, както и подари откритието на много други подобни планети.

Церера

Намира се в Астероидния пояс, между Марс и Юпитер, на 2,76 AU от Слънцето. Тя е най-малката от категорията планети джуджета, но най-масивното тяло в Астероидния пояс. Прави пълна обиколка около Слънцето за 4,6 години.

Плутон

Плутон се намира отвъд Нептун и е част от пояса на Кайпер. Разстоянието до Слънцето е 39,5 AU и прави пълна обиколка около него за 248 години. Плутон има 5 спътника – Харон, Никта, Хидра, Цербер и Стикс. Плутон и Харон са система от две планети и обикалят около общ гравитационен център. Площта на Плутон е по-малка от тази на Русия. Любопитен факт е, че орбитата на Плутон е далеч от перфектен кръг, а представлява елипса и понякога е по-близо до Слънцето, от колко Нептун.

Какво трябва да запомним за нашите планети?

Въпреки че няма да имаме шанса да ги посетим всички, трябва да знаем, че те са уникални. Открили сме хиляди екзопланети на хиляди други звездни системи, но нито една не е като нашата. Разбираме, че нашата Слънчева система всъщност е много рядко срещана, като наблюдаваме други. Много рядко е срещана система със скалисти планети и газови гиганти.

Намерих YouTube видео, което показва какви звуци издават различните планети, можете да го видите тук.