Skip to content

Каква е разликата между астронавт и космонавт?

Основната разлика е не чак толкова вълнуваща, но е важно да се знае. Между термините астронавт и космонавт, единственото различно е за коя държава служат. Астронавтите служат на САЩ, а космонавтите на СССР и след това Русия.

Причината за съществуване на повече от един термин за практически една и съща професия е разбира се Студената война и желанието на различни държави да използват свои собствени термини. Например в Китай са наричани Тайконавти. Във Финландия са наричани Сисунавти. Индийците ги наричат Вьоманавти.

Каква е разликата между астронавт и космонавт?

Думата астронавт произлиза от думите “астро” – звезда и “навт” – пътешественик. В буквален превод се превежда пътешественик из звездите. Космонавт произлиза от “космо” – което разбира се означава космос и “навт” – пътешественик и означава пътешественик из космоса.

Друга разлика между астронавти и космонавти е техният опит, ръст и възраст. В САЩ за да бъде един гражданин астронавт, те трябва да бъдат:

  • не по-високи от 180см
  • не повече от 40 годишни
  • трябва да са завършили американската военна школа за пилоти и да имат 1000 часа полетно време

В СССР и след това Русия, за да бъде един гражданин космонавт, те трябва да имат:

  • с ръст между 150 и 220см
  • не повече от 30 годишни
  • трябва да са завършили съветските въздушни сили за и да имат 900 часа полетно време