Skip to content

Каква е разликата между астрономия и астрология?

Понякога понятията астрономия и астрология се бъркат и често се използват погрешно. Грешката се поражда от това, че думите са пароними, тоест са близки по звучене, но различни по значение. Освен това, до 17 век тези две науки са били една обща наука за Космоса, но постепенно започнали да се отделят.

1.
Астрономия и астрология

  • Терминът астрономия произлиза от гръцките думи “астрон” – звезда и “номос” – закон. Астрономия означава в буквален превод “закон на звездите”. Това е наука, която изучава движението, развитието и строежа на небесни тела в Космоса.
  • Терминът астрология произлиза от гръцките думи “астрон” – звезда и “логия” – слово. Астрология в буквален смисъл на думата означава “слово на звездите”. Тази наука твърди, че подредбата на космическите тела (най-вече планетите от Слънчевата система) засяга случващото се в човешкия свят и чрез нея можем да предсказваме бъдещето.

Древните хора са се интересували от звездите и са създавали науки и теории, които и до днес са валидни, например астрологията. Няма факти обаче, които да потвърдят, че астрологията има нещо общо с предсказването на бъдещето. Астрологията е отхвърлена от съвременната наука, понеже твърденията не могат да бъдат потвърденени с реални експерименти. Точно поради тази причина астрологията е една от т.нар. “лъженауки”.

По проучване на Европейската Комисия от 2005 само 41% смятат астрологията за наука, докато астрономията е с 70%.

2.
Заключение

Астрономията е наука, изучаваща движението, развитието и строежа на небесни тела в Космоса, а астрологията твърди че подредбата на именно тези тела може да предсказва бъдещето.