Skip to content

Колко е разстоянието до Слънцето?

Разстоянието до Слънцето се равнява на една астрономическа единица, което е равно на 149,597,871 километра.

Това разстояние, обаче, не е постоянно заради орбитата на Земята, която не е перфектен кръг, а представлява елипса. Земята се намира най-близко до Слънцето през Януари и най-далеч през Юли.

орбита на земята около слънцето
Разстоянието е толкова голямо, че дори със скоростта на светлината би отнело 8 минути да се измине.

1.

Важно е да се отбележи, че всички планети, както Земята, нямат перфектна орбита и заради това тяхното разстояние до Слънцето варира. По-долу са дадени средните стойност на разстоянието.

От Меркурий до Слънцето, дистанцията е средно 38% от тази от Земята до Слънцето. Нейната орбита е също непостоянна и варира от 46 милиона километра до 69,8 милиона километра.

Орбитата на Венера около Слънцето е само 28% по-малка от тази на Земята около Слънцето. Венера обикаля Слънцето на разстояние от 108,2 милиона километра.

Марс се намира на 227,9 милиона километра от Слънцето, което прави планетата с почти 100 милиона километра по-отдалечена от Слънцето спрямо нашата планета – Земята.

2.

Разстоянието до Слънцето от газовите гиганти

След четирите земеподобни планети, чиито състав преобладава скали, следват газовите гиганти. Газовите гиганти се намират много по-далеч от Слънцето. Първият от тях е Юпитер, който се намира на цели 778,4 милиона километра от Слънцето. Това се равнява на приблизително 5,2 астрономически единици, което означава, че Юпитер е 5,2 пъти по-отдалечен от Слънцето спрямо Земята.

Сатурн е почти 2 пъти по-отдалечен от Слънцето спрямо Юпитер. Намира се именно на 1,426 милиарда километра от Слънцето. Това са 9,5 астрономически единици.

Тази тенденция продължава и със следващата планета – Уран, която се намира почти 2 пъти по-далеч от слънцето спрямо предходната – Сатурн. Уран се намира на 2,87 милиарда километра от Слънцето, или 19,2 астрономически единици.

Последната планета от газовите гиганти е Нептун, която се намира на цели 30,1 астрономически единици от Слънцето. Това в километри би било 4,498 милиарда! Тази планета е 30 пъти по-отдалечена от Слънцето спрямо Земята.

3.

Разстояние до Слънцето от Плутон

Плутон през 24 Август 2006г. променя статуса си в Слънчевата система като след този ден, тя вече не е считана за планета, а се групира с други небесни тела, които имат подобен на нейния размер. Те се наричат планети джуджета. Плутон се намира на 39,5 астрономически единици от Слънцето или близо 6 милиарда километра.