Skip to content

Каква е скоростта на светлината?

Много често срещаме понятието “със скоростта на светлината”, но какво всъщност означава? Скоростта на светлината е равна на разстоянието, което изминава за една секунда във вакум – 299 792 458 m/s.

Тази скорост доста често се среща и като километри в секунда, вместо метри в секунда – 299 792 km/s. Свикнали сме да използваме километри в час, но това не би било практично в този случай, защото числото би било в трилионите.

За да асимилираме колко е бърза тази скорост, нека си представим автомобил, който се движи по магистрала със 140 km/h. За да измине същото разстояние, което светлината ще измине за една секунда, той трабва непрекъснато да се движи около 3 месеца

1.
Къде се използва скоростта на светлината?

Тя се използва за измерване на скоростта на тела, движещи се в космоса. Тези тела никога няма да развият или надминат светлинната скорост, а ще бъдат процент от нея. Смята се, че само светлината може да я развие. Някои учени твърдят, че скоростта на светлината е лимитът и не може да бъде надмината.

В астрономията не се среща толкова често тази скорост, защото много малко обекти могат да достигнат и малък процент от нея. Дори 1% от светлинната скорост е равна на 1 079 251 200 km/h.

Основната ѝ употреба е в разговорната реч, където е синоним на нещо наистина бързо.

2.
Разлика между светлинна година и светлинната скорост

За разлика от светлинната скорост, която разбира се е скорост, светлинната година е единица за разстояние. Равнява се на разстоянието, което светлината изминава във вакум за една година. То също е огромно разстояние, което не може да бъде използвано практично на Земята или в Слънчевата система, защото всичко сравнено с нея е прекалено малко.

Щом трябва непрестанно да се движим с постоянна скорост от 140 km/h в продължение на 3 месеца, за да изминем разстоянието, което светлината е изминала за 1 час, то тогава изминатото разстояние от светлината за една година е нещо наистина голямо.